All framgångsrik kapitalisering bygger på att affären är lyckosam för samtliga parter

Det här är EK Equity

Vårt fokus ligger uteslutande på att hjälpa våra kunder att ta in det kapital de behöver för att utveckla sina verksamheter. För att lyckas med detta har vi alltid med ett tydligt investerarperspektiv när vi tar fram ett nytt erbjudande till kapitalmarknaden.

Våra tjänster

Vi vänder oss framför allt till små och medelstora noterade och onoterade bolag som vill ha personlig service och en effektiv kommunikation med sina rådgivare.

Utöver ett stort nätverk av potentiella investerare tillhandahåller vi även ett heltäckande erbjudande för bolag i noterad och privat miljö.

Vi ansvarar även för upprättandet av erforderlig dokumentation så som prospekt eller informationsmemorandum i samband med nyemissioner, börsnoteringar, offentliga uppköp eller andra bolagshändelser.

Bred kompetens och stort engagemang

Vårt erbjudande omfattar bland annat:

  • Företrädesemissioner
  • Börsnoteringar
  • Riktade emissioner
  • Konvertibler och lån
  • Teckningsåtaganden/garantikonsortium
  • Strategisk och finansiell rådgivning

EK Equity är anknutet ombud till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, ett svenskt värdepappersföretag auktoriserat av Finansinspektionen.

För mer information om Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.
Mer info »

Transaktioner

23,7 MSEK

Företrädesemission av units och lån

2023

Nyheter

Våra samarbetspartners

Facebook grupp

Kontakt

Intresserad av mer information?

Kontakta mig via telefon eller via formuläret nedan.
‭073-374 17 11‬